Varför har jag fått ett inkasso?

  • Hyreslägenhet – Har du fått ett inkassokrav är det viktigt att du betalar på den avi du får från inkassobolaget, och inte på vår tidigare avi, eftersom ärendet ligger hos inkassobolaget.

    Ett inkassokrav betyder det att du inte har betalat hela eller delar av din avgift i tid. Vi har skickat ut en påminnelseavi för att påminna om försenad betalning. Är den fortsatt obetald skickas ärendet automatiskt till inkassobolaget Fastighetsägarna Syd.  

    Bostadsrätt – Har du fått ett inkassokrav är det viktigt att du betalar på den avi du får från inkassobolaget, och inte på vår tidigare avi, eftersom ärendet ligger hos inkassobolaget.

    Ett inkassokrav betyder det att du inte har betalat hela eller delar av din avgift i tid. Vi har skickat ut en påminnelseavi för att påminna om försenad betalning. Är den fortsatt obetald skickas ärendet automatiskt till inkassobolaget Alektum Group (i undantagsfall skickas ärendet, utan påminnelse, direkt till inkassobolaget).