Kan jag ge bort mina bosparpoäng?

 • Ja, du kan överlåta bosparandet (poäng + kapital) till någon eller några inom familjen. Men du kan inte ge bort dina bosparpoäng till någon som redan bosparar.

  Så här gör du:

  1. Samtliga mottagare öppnar ett HSB Bosparkonto på danskebank.se/hsb.
  2. Fyll i blanketten Överlåtelse av HSBs bosparande  och ta med till den regionala HSB-förening du är medlem i. En handläggare på HSB-föreningen genomför legitimationskontroll. 
  3. Vid besöket, medtag även släktskapsintyg. I HSBs bosparregelverk  ser du vem överlåtelse kan ske till.
  4. Överlåtelsen tar upp till sex veckor och måste vara helt klar innan lägenhet kan sökas.

  Med familj menas make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, make/makas/sambos/registrerad partners barn samt genom bodelning, arv eller testamente.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?