Vad är ett kapitaltillskott?

  • Om din bostadsrättsförening har amorterat på sina lån skapas ett kapitaltillskott. Tillskottet baseras på perioden du har varit innehavare av lägenheten och din andel i föreningen.

    Tillskottet framgår på din kontrolluppgift och du som bostadsrättshavare kan använda kapitaltillskottet för att göra avdrag på din eventuella vinstskatt.

    När får jag kontrolluppgifterna?

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?