Varför har jag fått en påminnelseavgift?

    • Om du inte har betalat i tid får du en påminnelseavgift på 60 kronor.
    • Det går automatiskt ut en påminnelseavgift på 60 kronor till alla våra boende som ej inkommit med fullständig betalning några dagar efter förfallodatum. 
    • Påminnelseavgiften tar vi ut för att täcka den ökade administrationskostnaden som uppstår vid hantering och utskick av ytterligare avier.
  • Fick du svar på din fråga?