Vad betyder Pantsättningsavgift på min avi?

  • Om du har ett bolån på din bostadsrätt anger du den som pant. Pantsättningen innebär att din lägenhet står som säkerhet för bolånet.

    • Din bostadsrättsförening måste registrera bolånet i pantsättningsregistret.
    • För arbetet har föreningen rätt att ta ut en administrativ avgift, som kallas pantsättningsavgift – hur stor avgiften är bestämmer föreningen, men oftast är den 1–1,5 % av basbeloppet per pantsättning.
    • Avgiften tas ut på nästkommande kvartalsavi.
  • Fick du svar på din fråga?