Vad betyder Pantsättningsavgift på min avi?

 • Om du har ett bolån på din bostadsrätt anger du den som pant. Pantsättningen innebär att din lägenhet står som säkerhet för bolånet.

  • Din bostadsrättsförening måste registrera bolånet i pantsättningsregistret.
  • För arbetet har föreningen rätt att ta ut en administrativ avgift, som kallas pantsättningsavgift – hur stor avgiften är bestämmer föreningen, men oftast är den 1–1,5 % av basbeloppet per pantsättning.
  • Avgiften tas ut på nästkommande kvartalsavi.

  Vill du veta mer om betalningen av hyra eller avgift? 
  Här har vi samlat det du behöver för att kunna se och betala din avi.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?