Vad betyder Överlåtelseavgift på min avi?

    • Överlåtelseavgiften tas ut i samband med försäljning av en bostadsrätt, även kallad överlåtelse.
    • Avgiften ska kompensera bostadsrättsföreningen för de administrativa kostnaderna som uppstår i samband med en överlåtelse – hur stor avgiften är bestämmer föreningen, men oftast är den 2,5–3,5 % av basbeloppet.
    • Det vanligaste är att den som köper lägenheten betalar avgiften, om det inte uttryckligen står i föreningens stadgar att säljaren ska betala den. Avgiften tas ut på nästkommande kvartalsavi.
  • Fick du svar på din fråga?