Kan jag följa min förbrukning digitalt?

  • Om du kan följa din egen förbrukning eller inte beror på vilken leverantör av IMD som din förening har valt.  Vänligen kontakta styrelsen eller förvaltaren i din bostadsrättsförening för att se om leverantören erbjuder detta.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?