Vad är nackdelarna med IMD-el?

  • Du som medlem kan inte längre välja fritt vilken elhandelsleverantör du vill ha.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?