Är det rörligt elpris för IMD?

  • Nej, IMD-elpriset är ett fast pris och det är styrelsen i din förening som beslutar detta elpris. Vänligen kontakta brf-styrelsen eller förvaltaren om du har frågor om elpriset.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?