Är det rörligt elpris för IMD?

  • Nej, IMD-elpriset är ett fast pris och det är styrelsen i din bostadsrättsförening som beslutar detta elpris. Vänligen kontakta styrelsen eller förvaltaren i din bostadsrättsförening om du har frågor om elpriset.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?