Vad är mervärdesskatten på min avi?

  • Mervärdesskatten (momsen) för den individuella mätningen av el, värme och vatten redovisas numera separat från själva kostnaden.

    Detta beror på ett beslut som tagits av Högsta Förvaltningsdomstolen, som innebär att individuell mätning av el, värme och vatten ska vara momspliktigt.

    Det innebär alltså ingen ökad kostnad för dig som boende, eftersom detta tidigare var inbakat i den totala kostnaden av El IMD.

  • Fick du svar på din fråga?