När ska jag betala överlåtelseavgiften?

  • Avgiften tas ut på nästkommande kvartalsavi.

    • Överlåtelseavgiften betalas vanligtvis av den som köper lägenheten, om det inte uttryckligen står i föreningens stadgar att säljaren ska betala den. 
    • Avgiften ska kompensera bostadsrättsföreningen för de administrativa kostnaderna som uppstår i samband med en överlåtelse.
    • Hur stor avgiften är bestämmer föreningen, men oftast är den 2,5–3,5 % av basbeloppet.
  • Fick du svar på din fråga?