När ska jag göra en felanmälan?

  • En felanmälan gör du när något är trasigt i din lägenhet eller i fastigheten och behöver lagas av till exempel en fastighetsskötare.

    Innan du felanmäler - se om du kan lösa problemet själv. Vi har en mängd hjälpsamma skötseltips som du kan ta del av här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?